Zarządzenie Nr 72/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 09.08.2011 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Chodzież do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Chodzież określonych spraw