Uchwała II/22/12 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad korzystania z Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Chodzież