Opinia dot. możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ustalonego w budżecie na 2012 rok