Uchwała XV/99/11 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej