Uchwała XIV/96/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nabycia nieruchomości w Podaninie