Uchwała XIV/92/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury