Uchwała XIII/90/11 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu