Uchwała XIII/89/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości