Uchwała XIII/88/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie obniżenia cen skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2012