Uchwała XI/74/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wzoru formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości