Opinia dot. wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Chodzież