Opinia dot. sfinansowania deficytu budżetu ustalonego w projekcie budżetu 2012