Uchwała IX/62/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości