Uchwała IX/58/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udziel. pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów Gminy Chodzież uczących się w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Rataj