Uchwała VIII/56/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Uchwały Nr II/15/10 dot. nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Ratajach