Uchwała VIII/52/11 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej