Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 06.05..2011 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Chodzież