Uchwała VII/43/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zgłoszenia Sołectw do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"