Uchwała V/31/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego