Uchwała V/30/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przekazania udziału pieniężnego na rzecz podwyższenia kapitału MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży