Uchwała V/29/11 Rady Gminy w Chodzieży Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie wsi Pietronki, Podanin, Rataje, Gmina Chodzież