Uchwała IV/27/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Chodzież będącej podmiotem niezaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz spos