Uchwała IV/26/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Chodzież