Uchwała IV/24/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodzież pod nazwą"Konstantynowo I"