Uchwała IV/23/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości