Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 07.03.2011 w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji Projektu Uchwały Rady Gminy Chodzież w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramac