Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 03.01.2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych