Uchwała II/3/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obrębie wsi Kamionka