Uchwała XV/88/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Chodzież