Uchwała XV/85/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/71/10 Rady Gminy dot. wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010