Uchwała XII/76/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Stróżewie