Uchwała XII/75/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nabycia nieruchomości na mienie Gminy