Uchwała XII/72/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na rok 2010