Uchwała XI/62/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie opini o celowości budowy, modernizacji dróg z udziałem środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych