Uchwała XI/60/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Oświaty w Chodzieży