Uchwała XI/59/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu na stypendia...