Uchwała VIII/54/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją inwestycji: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe Toniszewo-Kopaszyn