Uchwała VII/49/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Margonin w sprawie przejęcia zarządzania drogą w miejscowości Adolfowo...