Uchwała VII/48/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla drzewa z gatunku dąb szypułkowy