Uchwała VII/46/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przekazania przez Gminę Chodzież udziału pieniężnego na rzecz podwyższenia kapitału Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o.