Uchwała VII/45/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Uchwały Nr V/31/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa...