Uchwała VII/44/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Chodzież