Uchwała V/34/10 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę II/19/10 dot. konsultacji społecznych...