Uchwała V/30/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Studzieńcu