Uchwała V/29/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zbycia działek wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości - Milcz, Zacharzyn