Opinia w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Chodzież