Opinia w sprawie możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Chodzież