Uchwała V/31/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013