Zarządzenie Nr 317/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.03.2010r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010r.