Uchwała I/9/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę ronda przez przebudowę skrzyżowania